el-ins

Контакти

 info@el-ins.com


0885 04 92 26

 

Chat with me Skype Me™!

Гражданска


Покрива отговорността на собствениците, ползвателите и държателите на моторни превозни средства и на упълномощените от...

|още |

Туроператора

 

Туроператора Покриват се отговорността на туроператора за причинени имуществени вреди в резултат на дейността му, вследствие ....
|още |

Имуществена

 

Предмет на имуществените застраховки винаги е имуществено благо, оценяемо в пари. Съществуват различни видове имуществени ....
|още |

Проектиране

 

Застраховката осигурява защита в случай на предявяване на иск за обезщетение от трето лице, увредено вследствие на неправомерни...
|още |

Животни, птици...

 

Основно предназначение на застраховането на домашни животни е да предостави на застрахованите парични компенсации за...
|още |

Рискова живот

 

Подобно на другите видове срочни застраховки, рисковата застраховка „Живот“ осигурява допълнителна финансова подкрепа..
|още |

начало | Online Запитвания | работа | застраховки | за контакти | Професионална отговорност на Адвоката | Професионална отговорност на Медицинският персонал | Професионална отговорност на Нотариуса | Професионална отговорност на Работодателя | Застраховане на животни, птици, кошери с пчели | Професионална отговорност на Участниците в проектирането и строителството | Професионална отговорност на Туроператора | Професионална отговорност на Хотелиера и ресторантиора | Застраховка Автокаско | Застраховка Гражданска отговорност | Застраховка Карго | �ндивидуална рискова застраховка живот | Групова застраховка живот | Спестовна застраховка живот | Застраховка Медицински рискове чужбина | �мущество застраховане | Застраховка Земеделски култури | Адвоката | Медицинският персонал | Нотариуса | Работодателя | Застраховане на животни, птици, кошери с пчели | Участниците в проектирането и строителството | Туроператора | Хотелиера и ресторантиора | Автокаско | Гражданска отговорност | Карго | �ндивидуална рискова застраховка живот | Групова застраховка живот | Спестовна застраховка живот | Застраховка Медицински рискове чужбина | �мущество застраховане | Застраховка Земеделски култури | Застраховка Злополука | Friends: камини печки | TopBg.org Топ Класация

създадено от: dalev